PROGRAM ACTIVE LIFE


Podmienky podujatia

Registráciou dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje neziskovej organizácií Active life.

Táto lišta slúži k tomu, aby sa ľudia v Európskej únií naučili bez rozmýšľania čokoľvek odkliknúť. Viac informácií